5-kamp högsta slagning 7 april

Deltagarantalet vid klubbens tävlingar håller sig glädjande nog ganska konstant runt 30 personer. Så också vid dagens spel. Dagens tävlingsform visade sig passa våra nollhandicappare som hand i handske. De tog hand om de fem första placeringarna med Thomas C i spetsen på finfina 669. Sören slog också högt och blev tvåa på 636. Även Kaj noterade resultat över pari, 613. Efter honom ytterligare två som var strax under 600. Extra glädjande med dagens tävling var att två av klubbens nya damer Ann L och Mia H noterade 587 rsp 575 och var därmed hack i häl på nollhandicapparna.

Nu ser vi fram mot nästa veckas traditionella ”Äggaspel” på Skärtorsdag.